PRIME Advies

Planologie, Ruimtelijke ordening, Infrastructuur, Milieu & Ecologie

PRIME Advies is het adviesbureau van Maarten Alberse. Het doel is om planologische projecten te begeleiden en ondersteunen. Vanuit mijn achtergrond als planoloog kijk ik met een brede blik naar problemen en probeer integrale oplossingen te vinden waarin alle beleidsterreinen samen komen.

Projecten

Client: Platform Water Vallei en Eem

Ik ondersteun het klimaat aanjaagteam van Platform Water. Deze organisatie is een samenwerkingsverband van 16 gemeenten en het waterschap met als doel het waterbeheer in de Gelderse Vallei te optimaliseren. Ik inventariseer de klimaateffecten die nu spelen, te verwachten zijn en ga met verschillende mensen kijken hoe hier het beste mee omgegaan kan worden. Daarnaast ga ik ook kijken naar de rol van klimaatadaptatie in het huidige beleid en hoe dit eventueel verbeterd kan worden.
Uiteindelijk wil ik een bijdrage leveren in het overzicht van de problematiek die speelt en de aanpak vanuit verschillende overheden.

Client: NL Greenlabel

Voor NL Greenlabel help ik mee met de ontwikkeling van het NL Gebiedslabel. Dit label maakt de duurzaamheid van een project meetbaar. De huidige variant kijkt op een integrale manier naar de ontwerp-, uitvoerings- en beheerfase van een project. De methode kan nog verbeterd worden door extra te letten op problemen die al voorkomen in het gebied of er mogelijk aankomen. Doordat steeds meer gebiedsspecifieke data beschikbaar komt uit bijvoorbeeld klimaat modellen is dit mogelijk. Door GIS data op te nemen in de toetsingsmethode kan de daadwerkelijke duurzaamheid van projecten nog beter getoetst worden.

Klanten

Maarten Alberse

Doel

Na het afronden van mijn bachelor "Technische Planologie" heb ik een tussenjaar genomen om een half jaar te gaan werken en vervolgens te gaan reizen. In dit jaar wil ik ervaring opdoen en met een beter beeld van de vraagstukken en werkwijzen uit de praktijk aan een master beginnen.

Verduurzaming en klimaat adaptatie zijn de thema's die mij bezig houden. Ik wil graag een bijdrage leveren aan het verbeteren van onze leefomgeving. Hiervoor kijk ik of de impact van een project op het milieu positief te krijgen is en hoe het klimaat adaptief kan worden.

Studie

Tijdens mijn bachelor "Technische Planologie" aan de Rijksuniversiteit Groningen heb ik geleerd om met een brede blik aan de slag te gaan met ruimtelijke ontwikkeling. Hierbij is naar zowel fysiek als institutioneel ontwerp. De studie kijkt naar veel verschillende aspecten van de ruimtelijke omgeving zoals: water, infrastructuur, ecologie, bodem, luchtkwaliteit, sociale cohesie en energie.

Naast mijn studie was ik onderdeel van het "Honours College" van de RUG. Dit bestond uit een verdiepend deel binnen de faculteit en een verbredend deel buiten de faculteit. Binnen de faculteit heb ik vakken gevolgd over sociale wetenschappen, leefbaarheid en de "Creative City".

Ter verbreding heb ik aan vaardigheden gewerkt zoals debatteren en effectief samenwerken. In een interdisciplinaire groep ben ik ook aan de slag gegaan met vraagstukken rondom criminaliteit & veiligheid.

Ter verdieping heb ik aan de TU Delft een minor gevolgd waarin ik me verdiept heb in watermanagement, transport en infrastructuur. Dit was een combinatie van theoretische vakken met een opdracht en een onderzoeksproject. In dit onderzoeksproject heb ik voor Platform Water gekeken naar de haalbaarheid van een extra kanaal door de Gelderse Vallei die in de winter water af zou moeten voeren en in de zomer aanvoeren.

Hobby

Naast mijn werk en studie ben ik vrijwilliger bij scouting. Als teamleider ben ik verantwoordelijk voor wekelijkse opkomsten en een zomerkamp. Samen met 3 andere stafleden begeleid ik een groep van ongeveer 25 jongens tussen de 10 en 15 jaar.

Ter ontspanning ga ik graag klimmen. Hiervoor ga ik naar klimhallen als de bergen in.

contact

Maarten Alberse
maarten@prime-advies.nl
Telefoon: 06 19534221
KvK: 72308109
BTW nummer: NL225173931B01