PRIME Advies

Planologie, Ruimtelijke ordening, Infrastructuur, Milieu & Ecologie

PRIME Advies is het adviesbureau van Maarten Alberse. Het doel is om planologische projecten te begeleiden en ondersteunen. Vanuit mijn achtergrond als planoloog kijk ik met een brede blik naar problemen en probeer integrale oplossingen te vinden waarin alle beleidsterreinen samen komen.

Projecten

Client: Platform Water Vallei en Eem

Klimaatadaptatie bij Platform Water Vallei en Eem.
In dit project heb ik mij bezig gehouden met de rol van klimaatadaptatie bij gemeentes, provincies en waterschap in het gebied Vallei en Veluwe. Hiervoor heb ik een onderzoek gedaan hoe klimaatadaptatie op dit moment georganiseerd is en wat als wenselijk gezien wordt door verschillenden mensen binnen de overheden (beleidsambtenaar, manager, wethouder, beheerder etc.). Daarnaast ben ik betrokken in het ontwikkelen van communicatie middelen zoals de website www.klimaatvalleienveluwe.nl en het organiseren van een regionale klimaattop.

Client: NL Greenlabel

Doorontwikkeling van het NL Greenlabel Gebiedslabel.
NL Greenlabel maakt de duurzaamheid van buitenruimtes en het ontwikkelingsproces meetbaar. In overleg met experts van NL Greenlabel, assessoren en de Wetenschappelijke Raad van Advies heb ik aanpassingen in dit label doorgevoerd. Het label is aangepast op recente ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en informatie beschikbaarheid. Daarnaast is er een koppeling gelegd met de Duurzaamheidsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties. Een beoordeling laat zien aan welke doelstellingen wordt bijgedragen en hoe er aan meer doelen een bijdrage geleverd kan worden.

Klanten

Maarten Alberse

Doel

Na het afronden van mijn bachelor "Technische Planologie" heb ik een tussenjaar genomen om een half jaar te gaan werken en vervolgens te gaan reizen. In dit jaar wil ik ervaring opdoen en met een beter beeld van de vraagstukken en werkwijzen uit de praktijk aan een master beginnen.

Verduurzaming en klimaat adaptatie zijn de thema's die mij bezig houden. Ik wil graag een bijdrage leveren aan het verbeteren van onze leefomgeving. Hiervoor kijk ik of de impact van een project op het milieu positief te krijgen is en hoe het klimaat adaptief kan worden.

Studie

Tijdens mijn bachelor "Technische Planologie" aan de Rijksuniversiteit Groningen heb ik geleerd om met een brede blik aan de slag te gaan met ruimtelijke ontwikkeling. Hierbij is naar zowel fysiek als institutioneel ontwerp. De studie kijkt naar veel verschillende aspecten van de ruimtelijke omgeving zoals: water, infrastructuur, ecologie, bodem, luchtkwaliteit, sociale cohesie en energie.

Naast mijn studie was ik onderdeel van het "Honours College" van de RUG. Dit bestond uit een verdiepend deel binnen de faculteit en een verbredend deel buiten de faculteit. Binnen de faculteit heb ik vakken gevolgd over sociale wetenschappen, leefbaarheid en de "Creative City".

Ter verbreding heb ik aan vaardigheden gewerkt zoals debatteren en effectief samenwerken. In een interdisciplinaire groep ben ik ook aan de slag gegaan met vraagstukken rondom criminaliteit & veiligheid.

Ter verdieping heb ik aan de TU Delft een minor gevolgd waarin ik me verdiept heb in watermanagement, transport en infrastructuur. Dit was een combinatie van theoretische vakken met een opdracht en een onderzoeksproject. In dit onderzoeksproject heb ik voor Platform Water gekeken naar de haalbaarheid van een extra kanaal door de Gelderse Vallei die in de winter water af zou moeten voeren en in de zomer aanvoeren.

Hobby

Naast mijn werk en studie ben ik vrijwilliger bij scouting. Als teamleider ben ik verantwoordelijk voor wekelijkse opkomsten en een zomerkamp. Samen met 3 andere stafleden begeleid ik een groep van ongeveer 25 jongens tussen de 10 en 15 jaar.

Ter ontspanning ga ik graag klimmen. Hiervoor ga ik naar klimhallen als de bergen in.

contact

Maarten Alberse
maarten@prime-advies.nl
Telefoon: 06 19534221
KvK: 72308109
BTW nummer: NL225173931B01